Magunkról

A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara üzletemberek laza, önkéntes kapcsolódása, annak érdekében, hogy a szervezet tagjai könnyebben találjanak üzleti kapcsolatokat az Egyesült Államokban és Magyarországon. A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara tagjai számára segítséget nyújt üzleti partnerekkel való kapcsolatteremtésre.

A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara fő funkciói

 • közreműködik a tagok tevékenysége hatékonyságának növelésében,
 • ellátja a tagok közösségének szóvivője feladatát, azáltal, hogy harmadik személyek felé közismerté teszi a tagok üzleti tevékenységét, érdekeit, üzletről alkotott véleményét,
 • az üzleti élethez szükséges információkat biztosít tagjai számára a két ország gazdasági életével kapcsolatban.
 • A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara a két ország hatóságaitól, politikai pártoktól, független szervezet, amelynek fontos küldetése, hogy segítséget nyújtson a New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara tagjai üzleti kapcsolatai létrehozásában, fejlesztésében, valamint működjön közre abban, hogy a tagok üzleti jó hírnevüket növelhessék.
 • A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara tagjai egymás számára üzleti alapokon ajánlanak fel üzleti lehetőségeket, termékeket, szolgáltatásokat, befektetési lehetőségeket, stb.

A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara feladatai

 • segítség nyújtása a szervezet tagjai számára, hogy azok könnyebben találjanak üzleti kapcsolatokat a két ország közötti kereskedelemben,
 • a két ország fontos, az üzleti élethez szükséges gazdasági információinak eljuttatása a tagok számára,
 • a két ország közötti kereskedelmi tevékenysége kérdésében, a hozzá fordulók számára tanácsokat nyújt, partnereket ajánl,
 • részvétel Magyarország kereskedelemfejlesztési terveinek megvalósításában, szükség szerinti véleménynyilvánítás a magyarországi gazdasági javaslatok, tervek tekintetében,kapcsolat tartása a két ország olyan szervezeteivel és szükség szerinti nemzetközi szervezetekkel, amelyek a két ország közötti kereskedelemfejlesztésében érdekeltek;
 • részvétel, illetve szükség szerint a szervezésben történő közreműködés a két országot kölcsönösen érintő gazdasági eseményeken pl. az USA-ban (főként New York, New Jersey és Connecticut államokban) megrendezésre kerülő magyar gazdasági rendezvényeken.
 • üzleti találkozók szervezése üzleti kapcsolatépítés céljából; üzleti információ-, és tapasztalatcsere elősegítése.
A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara azt az előnyt tudja felmutatni, hogy networking-et tud felajánlani részben saját tagjai, másrészt a Kamarához forduló más partnerek részére. A networking keretében fel tudja ajánlani saját tagjai szolgáltatásait a Kamarához forduló partnerek részére.
A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara 501 (c) (6) besorolású nonprofit szervezet.

A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara tagsága

A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara tagja lehet bármely magyar és/vagy amerikai állampolgár, aki üzleti, kereskedelmi tevékenységet folytat, avagy kíván folytatni az Egyesült Államokban és/vagy Magyarországon, illetve az Európai Unió országaiban, de más nemezetek képviselői is kérhetik felvételüket a szervezetbe.
A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara egy önkéntes szervezet, ahol a tagok önkéntes munkájukkal járulnak hozzá a közösség számára kifejtett hasznos tevékenység megvalósulásához.